History

Die oorspronklike gebou wat bestaan het uit die huidige Ford vertoonlokaal en die Diens Afdeling met die Onderdele afdeling op die eerste vloer, is opgerig gedurende 1949/50 deur die M.G. Holmes Broers wat dit as Holmes Garage en `n Ford Handelaarskap bedryf het en op 1 Augustus 1966 oorgeneem is deur North Western Motors, wat sy naam gekry het van die eertyse Noord Wes Kaap, met Mnre. Wickey Jordaan, Maans Loubscher. N.S. Basson en Schalk Liebenberg as direkteure.
 
Die eerste voertuig wat deur die maatskappy verkoop is, was `n Ford K150 Vragmotor wat op 10 September 1966 verkoop is vir R2654.00.
Die 1928 Model A Ford Four Door wat op ons vertoonlokaal vloer staan en oorspronklik verkoop is deur Holmes Garage, Kimberley, vir 280 pond, is deur sy oorspronklike eienaar by Oranje Brug Garage ingeruil op `n nuwe voertuig, skandelik nie `n Ford nie, en op 14 Mei 1970 deur North Western geruil vir `n Holden ter waarde van R1085. Die Fordjie wat dus vir 42 jaar aan een eienaar behoort het en sedertdien in North Western se besit is, het oorspronklik troues, ens. gedoen, maar het gedurende 2010 afgetree en en staan op sy ere plekkie op ons vertoon lokaal. 

Maans Loubscher se aandele is later oorgeneem deur Chrisjan Liebenberg wie weer sy aandele verkoop het aan Herman Fouche met Jordaan en Fouche as aktiewe en besturende direkteure. Gedurende 1970 het Amos van Niekerk die aandele van Herman Fouche oorgeneem en gedurende 1980 het die destydse boekhouer, Kais Malan ook aandele gekoop in die Maatskappy.

Op 4 Augustus 1987 is Amos van Niekerk oorlede en het sy seun André sy gedeelte aandele oorgeneem. André het vanaf 1990 tot 1996 die verskeie aandeelhouers se aandele uitgekoop en is sedert 1 Mei 1996 alleen eienaar.

Gedurende 1999 het Ford Motor Maatskappy, met Mazda as `n affiliaal, besluit om Ford en Mazda in elke streek of dorp onder beheer van een handelaar te plaas en as gevolg daarvan is Volks Motors, Upington se Mazda agentskap, oorgeneem deur North Western Motors en het “North Western Ford en Mazda” tot stand gekom.

Gedurende 2000 is die tweedehandse afdeling, “Auto Centre” opgerig en het die tweedehandse voertuie verskuif vanaf Schröderstraat na Scottstraat asook die onderdele afdeling is verskuif vanaf die eerste vloer na `n nuwe perseel langs Auto Centre.

Gedurende 2006 is die nuwe Mazda vertoonlokaal opgerig en op September 2006 geopen met Land Rover as `n byvoeging tot die reeks nadat die Land Rover agentskap oorgeneem is van Auto Luxus, Upington. As gevolg van die verspreiding van Ford, Mazda en Land Rover voertuie het die handelsnaam verander na North Western Motor Company omdat dit `n naam is wat meer die verskillende fabrikate akkomodeer.

Gedurende 2007 het André en Fransie se twee kinders aangesluit by die besigheid met  Denise as Finansierings Bestuurder en Hugo as Kliëntediens Bestuurder.
Hugo is 3 Oktober 2009 getroud met Erica de Wet en op 30 Augustus 2011 is die eerste kleinkind gebore nl. Hugo André van Niekerk. Denise is 10 November 2012 getroud met Henkie Lonte. Henkie het twee kinders uit `n vorige huwelik nl. Simoné en Taliaah en hul klein Mia is 28 Oktober 2013 gebore.
Udene het gedurende 2013 aangesluit by die besigheid as assistent Finansierings konsultant.
 
Gedurende 2008 is die Diens Afdeling totaal gesloop en `n nuwe moderne Diens Afdeling opgerig.